יינות אבי בן

תקנון משלוחים

· שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.

· המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ”י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.

· יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

· אספקת פריטים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים  כאמור.

· שליח עד הבית עד 4 ימי עסקים בעלות של 39 ₪.

משלוח חינם בהזמנה של שישה בקבוקים ומעלה.

· עיכובים באספקת הפריטים אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או  מצדדי ג’ כגון : חברות שילוח,  למפעילת האתר לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים אלו.

· יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברת השליחויות מעבר לזמן האספקה לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר.

· דמי המשלוח יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

· מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

· מובהר כי חברת השליחויות תתאם מועד לאספקה עם הלקוח, למפעילת האתר אין שליטה על כך ולא תהיה לה אחריות לתיאום האספקה בין חברת השליחויות ללקוח.

· מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת הפריטים , לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שהוזן הזמנת הפריטים  על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות, ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא יפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

· במשלוח הפריטים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

· מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר הפריטים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר.

·       אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.

דילוג לתוכן